Політика конфіденційності

Клієнт юридичної фірми “Arbitis” надає персональну інформацію про себе виключно на підставі договору про надання юридичної допомоги (далі – договір) між юридичною фірмою “Arbitis” (далі “КОМПАНІЯ”) та Клієнтом, та у відповідності до стандартних правил надання юридичної допомоги (далі – правила), які є додатком до договору.

У відповідності до договору та правил КОМПАНІЯ відкриває Клієнту оn-line кабінет (офіс) на порталі КОМПАНІЇ (http://office.arbitis.com) для надання Клієнту послуг, підвищення зручності роботи, поліпшення порталу, інформації про нові послуги, будь-якої поточної інформації та/або документів по справах Клієнта (правила, повідомлення, звіти тощо).

Персональний логін та пароль для входу в Кабінет, висилаються Клієнту на його електронну адресу або надаються Клієнту в день підписання договору.

Відомості, які прямо чи опосередковано відносяться до справ (доручень) Клієнта, за винятком ситуацій, коли Клієнт на підставі повної інформації дає згоду на розкриття інформації, або коли таке розкриття витікає з доручення на представництво, або у випадках прямо передбачених Законом, є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню.

Умови конфіденційності поширюються і на будь-які результати праці спеціаліста КОМПАНІЇ, включаючи матеріали, які спеціаліст або його помічники зібрали при підготовці або проведенні справ Клієнта (виконанні його завдань). КОМПАНІЯ нікому не передає і не розголошує персональну інформацію про Клієнта. КОМПАНІЯ має право розкрити і передати персональну інформацію третім особам тільки в тому випадку, якщо це вимагає українське або міжнародне законодавство і / або органи влади з дотриманням законної процедури.

У випадку, якщо Клієнт передасть сам або створить умови третім особам для отримання відомостей щодо свого індивідуального логіну та (або) паролю для входу в Кабінет Клієнта, внаслідок чого, інформація про справи Клієнта та/або результати праці спеціаліста стануть відомі третім особам і будуть використані (або можуть бути використані) проти інтересів Клієнта, відповідальність за будь-які негативні наслідки, пов'язані з цим, покладаються виключно на Клієнта.

КОМПАНІЯ забезпечує захист персональних даних про Клієнта, якими вона володіє, відповідно до законодавства України з питань захисту персональних даних. КОМПАНІЯ вживає відповідних заходів для забезпечення безпеки персональної інформації Клієнта від втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розголошення або зміни. Однак, метод передачі інформації та метод її зберігання в мережі Інтернет не може бути повністю безпечним, тому КОМПАНІЯ не гарантує абсолютну безпеку персональної інформації.

КОМПАНІЯ вправі вказувати у відкритих загальнодоступних джерелах інформацію про ділове співробітництво (партнерство) з Клієнтом, у тому числі шляхом розміщення загальної інформації про Клієнта, посилання на сайт Клієнта, при цьому предмет співробітництва може бути зазначений у загальних рисах, без вказівки істотних умов співпраці, таким як предмет надання послуг, фінансові умови, та ін., якщо інше прямо не передбачено договором.

 • "Arbitis дійсно надає бізнесу щось істотне, що дає відчуття комфорту і спокою за твоє діло"

  — Ю. Мотузов, директор компанії "TDX" (Харків)
 • "Юристи Arbitis здатні діяти вкрай швидко пропонувати альтернативні і якісні варіанти рішень питань"

  — Костюк О.Г., арбітражний керуючий ВАТ "Ізюмський тепловозоремонтний завод"
 • "Arbitis - це оптимальне співвідношення професійності та доступності юридичних послуг"

  — К. Нагоша, директор ТОВ "ІНТЕРПЛАСТІКА" (Україна)
 • "Перевірена роками, високо кваліфікована команда професіоналів, здатних вирішити будь-яку ситуацію юридичного характеру"

   

  — Некрасов І.Б., директор ТОВ "S.T.C." (Україна)
 • "Юристи Arbitis здатні діяти вкрай швидко пропонувати альтернативні і якісні варіанти рішень питань"

  — Костюк О.Г., арбітражний керуючий ВАТ "Ізюмський тепловозоремонтний завод"